Combo 34 - Set Ruy Băng phụ kiện tóc DIY

49,000₫Set phụ kiện tóc DIY mẹ làm cho bé gồm:

Băng đô ( bờm cài tóc)
2 kẹp tách loại tốt
2 kẹp mỏ vịt loại tốt
2 thun buộc tóc
Ruy Băng
Keo dán