Cây lăn lấy dấu - Dụng cụ lấy dấu vải, da CQ259

15,000₫

Cây lăn lấy dấu - Dụng cụ lấy dấu vải, da CQ259
Giúp lấy dấu trên vải, da,... thường dùng trong may mặc, làm đồ thủ công. 
Cây lăn lấy dấu - Dụng cụ lấy dấu vải, da CQ259- Tay cầm gỗ.