Bộ kim đan Aluminum loại tốt 10 cỡ dài 35cm CQ261

299,000₫ 400,000₫

Bộ kim đan Aluminum loại tốt gồm 10 cỡ. 
Nguyên bộ 10 cỡ, kim dài 35cm. 

Giá bán lẻ 40.000đ/cỡ
Nguyên bộ giá cực tốt 299.000đ
Các cỡ kim 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 8.0MM