Ruy Băng Giấy

13,000₫ 17,000₫

Ruy Băng Giấy dùng trang trí hàng thủ công, gói quà tặng, làm album ảnh, trang trí hoa, trang trí tiệc... thẻ quà, làm nơ trang trí,...