Băng gai dính CQ061

6,000₫

Băng gai dính có nhiều tên gọi Băng nhám xé , Băng gai xù, Băng khóa nhám, Velcro. 

Giá 8.000đ/met